Nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội năm học 2016-2017

Thực hiện chế độ trợ cấp xã hội (TCXH) theo quy định của Nhà nước, Nhà trường thông báo về việc sinh viên nộp hồ sơ để xét TCXH năm học 2016-2017 như sau:

1. Đối tượng:

STT Đối tượng Hồ sơ phải nộp (Bản sao công chứng)
1 Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa

- Đơn xin TCXH;

- Giấy chứng tử của Cha và Mẹ hoặc giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường;

- Giấy khai sinh.

2 Sinh viên tàn tật từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế

- Đơn xin TCXH;

- Giấy giám định y khoa;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh kinh tế khó khăn của địa phương.

3 Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú 3 năm trở lên tại vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

- Đơn xin TCXH;

- Giấy khai sinh;

- Hộ khẩu gia đình.

Sinh viên tải các mẫu đơn liên quan tại web Phòng CTHSSV.

2. Thời gian: từ 24/10-2016 - 11/11/2016

3. Địa đểm nộp hồ sơ: Phòng CTHSSV Trường Đại học Khoa học

 

Trích công văn số 710/TB-ĐHKH
của Trường Đại học Khoa học