Chương trình học tập và tham quan tại ĐH Bansomdejchaopraya Rajabhat, Thái Lan năm 2012

Kính gửi:  TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ

   (Khoa Toán học, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, CNTT, Địa lý – Địa chất, Môi trường)

 

 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học (ĐHKH) với Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat (Thái Lan) về chương trình trao đổi sinh viên bậc đại học, Trường ĐHKH sẽ tổ chức cho sinh viên tham quan và học tập tại Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat dự kiến từ 5/8 đến 15/8/2012. Nội dung của chương trình: học tiếng Thái, tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa của Thái Lan và tham dự các buổi sinh hoạt giao lưu với sinh viên Thái,… (chi tiết về chương trình sẽ được thông báo sau)

Theo hợp tác đã ký kết, Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat sẽ cấp miễn phí cho sinh viên của Trường ĐHKH các khoản sau: nơi ở, dạy tiếng Thái, tham quan di tích lịch sử, văn hóa và giao lưu sinh viên... Cuối khoá học, Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat sẽ cấp Giấy chứng nhận và đánh giá quá trình học tập của sinh viên Trường ĐHKH tại Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat.

Để tham gia chương trình: sinh viên Trường ĐHKH phải nộp các khoản kinh phí sau:

+ Tiền xe ô tô đi lại (2 chiều):                khoảng 2.000.000 đ/người

(Tùy thuộc vào số lượng sinh viên đăng ký tham gia chương trình)

+ Lệ phí cửa khẩu:                                          100.000 đ/người (cả đi và về)

(tại cửa khẩu Việt - Lào và Lào - Thái)

+ Chi phí giao dịch, quản lý, chi khác                  350.000 đ/ người

                                     Tổng cộng:    Khoảng 2.450.000 đồng

(chi phí làm passport, tiền ăn và các khoản chi tiêu cá nhân ở Thái Lan, sinh viên phải tự túc)

Số lượng sinh viên tham gia chương trình: tối đa 20 sinh viên.

Sinh viên đăng ký tham gia chương trình nên có trình độ về Tiếng Anh giao tiếp tối thiểu và hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử Việt Nam và cố đô Huế để giới thiệu trong quá trình giao lưu với trường bạn.

Sinh viên có nguyện vọng tham gia chương trình, đăng ký trực tiếp tại cô Trần Thị Thảo Hiền – Chuyên viên Phòng KHCN-HTQT trước ngày 15/7/2012. Đây là một chương trình hữu ích góp phần nâng cao sự hiểu biết của sinh viên Trường ĐHKH. Kính đề nghị trưởng các đơn vị thông báo cho sinh viên của đơn vị biết để đăng ký tham gia chương trình.

Trân trọng./.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KHCN-HTQT

(đã ký)

PGS.TS Nguyễn Văn Hợp