Về mức thu học phí năm học 2016-2017

Học phí năm học 2016-2017:

Đại học hệ chính quy dành cho nhóm ngành KHTN: 265.000đ/tín chỉ

Đại học bằng hai, Liên thông hệ chính quy nhóm nhành KHTN: 265.000đ/tín chỉ

Đại học hệ không chính quy nhóm ngành KHTN: 5.900.000đ/ học kỳ

Dự bị đại học, cử tuyển: 2.650.000đ/học kỳ

Thạc sĩ nhóm ngành KHTN: 5.900.000đ/học kỳ

Tiến sĩ nhóm ngành KHTN:9.850.000đ/học kỳ

Thời gian nộp học phí: 

Học sinh, sinh viên nộp học phí vào tài khoản của nhà trường qua thẻ ATM từ đầu mỗi học kỳ và muộn nhất là 07 ngày trước ngày thi học phần đầu tiên của học kỳ.

Học viên cao học, NCS nộp học phí trực tiếp tại Tổ Kế hoạch Tài chính vào các ngày thứ 2-4-6 hàng tuần.

Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ ngừng thu học phí và những sinh viên, học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ không được dự thi các môn học.

Trích công văn số 232/TB-ĐHKH-KHTC-CSVC
của Trường Đại học Khoa học