Thông báo về việc Tổ chức Sát hạch Công nghệ thông tin kỳ Mùa Thu năm 2016

heo Quyết định số 3563/QĐ-BKHCN ký ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Sát hạch Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2016, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc xin thông báo kế hoạch tổ chức kỳ Sát hạch Mùa Thu năm 2016 như sau:

1. Loại hình sát hạch: Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE), Kỹ sư Ứng dụng CNTT (AP) và Hộ chiếu CNTT (IP).

2. Thời gian: Chủ nhật, ngày 16/10/2016 (Cả ngày).

3. Hình thức sát hạch:

Đối với loại hình FE:

• Phần Kiến thức buổi sáng (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.

• Phần Kỹ năng buổi chiều (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.

Đối với loại hình AP:

• Phần Kiến thức buổi sáng (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.

• Phần Kỹ năng buổi chiều (150 phút) - Câu hỏi tự luận - Bài thi viết.

Đối với loại hình IP:

• Phần thi chung (165 phút): Bài thi trắc nghiệm.

4. Ngôn ngữ: đề thi tiếng Anh và tiếng Việt (phần tiếng Việt dùng để tham khảo).

5. Địa điểm: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh (Địa điểm chi tiết sẽ được thông báo chính thức trên trang Web của VITEC vào ngày 10/10/2016.

6. Chứng chỉ: do Bộ trưởng Bộ KH&CN cấp cho các thí sinh đạt yêu cầu loại hình FE, AP và IP.

7. Thời hạn đăng ký và nộp lệ phí: Từ ngày 15/6/2016 đến trước 16h30 ngày 30/9/2016.

8. Lệ phí sát hạch:

1.500.000 đồng/thí sinh/loại hình (Một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn./.), bao gồm 3 lần sát hạch thử trên trang Web của VITEC và học ôn trực tuyến miễn phí.

9. Liên hệ: Anh Trần Xuân Phương, email: phuongtx@vitec.org.vn, điện thoại: 04.62596274; 0904.609.959;

Các thông tin liên quan tham khảo trên trang web www.vitec.org.vn