Tham gia cuộc thi "TOEIC For Career 2016"

1. Khái quát về chương trình

Chương trình TOEIC FOR CAREER 2016 là chương trình khởi nghiệp dành cho sinh viên khi bước vào thị trường lao động. chương trình được tổ chức nhằm mục đích kết nối doanh nghiệp và sinh viên Việt Nam thuộc nhiều khối ngành; truyền cảm hứng và giúp sinh viên chuẩn bị sẵn sàng xác điều kiện để giành cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp hàng đầu, làm tiền đề phát triển sự nghiệp tối đa cho mỗi cá nhân, khắc phục rào cản về kinh nghiệm - một trong những khó khăn lớn nhất của sinh viên khi bước đầu tham gia vào thị trường lao động.

Chương trình mô phỏng quá trình tuyển dụng của doanh nghiệp từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ, tìm vệc, làm việc theo nhóm cho đến khi phỏng vấn với đích đến là cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước, trong đó một trong những tiêu chí lựa chọn các ứng viên xuất sắc là kết quả bài thi tiếng Anh quốc tế của Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) - TOEIC.

Thông qua Chương trình TOEIC FOR CAREER, sinh viên có cơ hội đối thoại trực tiếp với các giám đốc doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng hàng đầu; được tạo điều kiện thể hiện năng lực để nắm bắt cơ hội phát triển sự nghiệp tốt nhất, được công nhận, cũng như xây dựng mạng lưới quan hệ với các thí sinh xuất sắc đến từ các trường đại học các tỉnh thành khác nhau tại Việt Nam.

2. Các vòng thi

Gồm có bống vòng:hồ sơ, tiềm việc, teamwork, đối thoại.

3. Các thông tin liên quan khác vui lòng xem chi tiết tại địa chỉ: www.toeicforcareer.com/vi/toeic-for-career/the-le.html