Thực hiện công tác bầu cử.

Chiều thứ 7 tuần này (14/5) và chiều thứ 7 tuần sau (21/5), GVCV gặp sinh viên tại phòng sinh hoạt lớp (trường sẽ kiểm tra) để phổ biến công tác bầu cử

Yêu cầu GVCV và sinh viên thực hiện nghiêm túc công tavs bầu cử