THÔNG BÁO CHIÊU SINH BỒI DƯỠNG CHỨC CHỈ SĐH

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế có gửi thông báo về việc chiêu sinh bồi dưỡng chứng chỉ sau đại học cho các cán bộ, giảng viên. Gồm các môn: Triết học, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Nội dung cụ thể của công văn được kèm theo dưới đây.