GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH TTH NĂM 2016

Trường Đại học Khoa học nhận được thông báo của Ban tổ chức "giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ 8 tỉnh Thừa Thiên Huế" Nội dung Hiệu trưởng đề nghị: các chủ nhiệm đề tài từ cấp cơ sở đến cấp Nhà nước đã được bảo vệ từ 15/9/2011 - 15/9/2016 đạt loại tố (cơ sở) và khá (cấp tỉnh) đăng ký tham gia.

Thời gian nhận hồ sơ tham dự: đến hết ngày 12/9/2016

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế trưởng ĐHKH

Kính đề nghị ai quan tâm, đến tại VP khoa để xem Nội dung cụ thể công văn của Hiệu trưởng và thông báo của Ban tổ chức giải thưởng 

Chỉnh sửa lần cuối bởi tndieu [29/04/2016 09:19]