Thông báo về việc tổ chức ôn, thi chứng chỉ tiếng Anh bậc 3/6(B1) cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học phối hợp với trường Đại học Ngoại ngũ tổ chức mở các lớp ôn thi tiếng Anh cho sinh viên. Kế hoạch, nội dung cụ thể đính kèm thông báo của Hiệu trưởng