QUẢN LÝ HỘI TRẠI

Kính gửi các giáo viên cố vấn học tập.

Theo kế hoạch Hội trại của Nhà Trường sẽ diễn ra từ 6 giờ ngày 26/03 đến 12 giờ ngày 27/03 tại 77 Nguyễn Huệ.

Nhằm đảm bảo hội trại được diễn ra tốt đẹp, BCN khoa CNTT đề nghị Quý thầy cô là GVCVHT tiền hành quản lý trại của lớp mình trong suốt thời gian diễn ra hội trại.