Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Khoa học (1957 - 2012)

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Số: 69/ĐHKH-TC-HC Huế, ngày 15 tháng 3 năm 2012

THÔNG BÁO SỐ 2
V/v Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập
Trường Đại học Khoa học (1957 - 2012)

Kính gửi:     - Các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ và sinh viên trường ĐH Khoa học - Huế

        - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan trong và ngoài nước

Được sự nhất trí của Đảng ủy và Ban Giám đốc Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học chính thức tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển (1957 - 2012), thời gian từ ngày 19 đến ngày 20/4/2012 theo kế hoạch cụ thể như sau:

1. Cấp Trường

Ngày 19/4/2012
 • Từ 7 giờ 30: Đón tiếp đại biểu về dự Hội trường tại Phòng họp nhà A, 77 Nguyễn Huệ - Huế.
 • Từ 14 giờ 30: Đại biểu tham quan Phòng truyền thống.
 • Từ 19 giờ 00: Hội diễn văn nghệ tại tiền sảnh nhà A, 77 Nguyễn Huệ - Huế.
Ngày 20/4/2012
 • Từ 8 giờ 00: Đón tiếp đại biểu tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, số 41A Hùng Vương – Huế.
 • Từ 8 giờ 30: Văn nghệ chào mừng.
 • Từ 9 giờ 00: Tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Khoa học (1957 – 2012) và Đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì.
 • Từ 14 giờ 30:
  + Gặp mặt cựu cán bộ và cựu sinh viên Khoa Ngoại ngữ tại Hội trường A1, 77 Nguyễn Huệ - Huế.
  + Gặp mặt cựu cán bộ và cựu sinh viên Khoa Luật tại Phòng Hội thảo H2, 77 Nguyễn Huệ - Huế.

2. Cấp Khoa, Phòng

Từ ngày 19/4 đến ngày 21/4/2012: tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Khoa, Phòng... theo kế hoạch cụ thể của các đơn vị.

Hiệu trưởng – Trưởng Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, viên chức, sinh viên Trường Đại học Khoa học, các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan trong và ngoài nước về dự Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Khoa học; đồng thời với khả năng của mình có thể hỗ trợ, tài trợ, đóng góp một phần kinh phí (bằng tiền mặt hoặc hiện vật) nhằm giúp Nhà trường có điều kiện tốt hơn để tổ chức Lễ kỷ niệm được thêm phần long trọng.

Mọi ý kiến đóng góp và liên lạc của quý vị xin vui lòng gửi đến địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (QUA PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH) TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC - HUẾ. SỐ 77 NGUYỄN HUỆ - TP HUẾ.
Điện thoại: 054. 3823290, 054. 3846598; Fax 054. 3824901.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng cám ơn!

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PGS.TS. Nguyễn Văn Tận