Tuyển sinh viên tham gia Hội trại Quốc tế tại Hà Nội

Trường Đại học Khoa học nhận được thư mời hợp tác của tổ chức Happiness Foundation và Underdogs, Hàn Quốc về việc tổ chức Hội trại quốc tế cho sinh viên Việt Nam từ ngày 16/01/2020-12/01/2020. Phía Happiness Foundation và Underdogs sẽ tài trợ cho 05 sinh viên của nhà trường tham gia Hội trại tại Hà Nội. (bao gồm chi phí ăn ở, đi lại bằng máy bay).

Sinh viên có thể đăng ký trực tiếp tại email của cô Minh Châu – Giảng viên khoa Xã hội học – dlminhchau12@gmail.com