Nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội cho sinh viên

Thực hiện công văn của Đại học Huế về việc báo cáo chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên; căn cứ quy định về xét trợ cấp xã hội theo quy định của Nhà nước, Nhà trường thông báo về việc sinh viên nộp hồ sơ để xét trợ cấp xã hội như sau:

STT Đối tượng Hồ sơ phải nộp
1

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa 

- Đơn xin trợ cấp xã hội;

- Giấy chứng tử của Cha và mẹ hoặc giấy xác nhân của UBND cấp xã, phường;

Giấy khai sinh.

2

Sinh viên tàn tật từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế

- Đơn xin trợ cấp xã hội;

- Giấy giám định y khoa;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh kinh tế khó khăn của địa phương.

3 Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú 3 năm trở lên tại vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế 0 xã hội khó khăn

- Đơn xin trợ cấp xã hội;

- Giấy khai sinh;

- Hộ khẩu gia đình.

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/6/2019

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng CTHSSV

 

Trích thông báo số 251/TB-ĐHKH
của Trường Đại học Khoa học