Tham dự " Seminar định hướng với công nghệ năm 2018"

Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức 02 buổi Seminar theo chủ đề Định hướng công nghệ React JS/React Native/GraphQL năm 20178 với thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

  • Bắt dầu từ 8g00 các ngày thứ Bảy, ngày 19/5/2018 và 26/5/2018
  • Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh.

2. Nội dung

  • Introducing ReactJS, React Native;
  • Mobile development with React Native;
  • Introducing GraphQL;
  • Migrating from REST API to GraphQL;
  • Redux/MobX.

Đăng ký từ ngày 17/5/2018 tại Fanpage: Hue Aptech