Đối chiếu chứng chỉ để xét Tốt nghiệp năm học 2016-2017

Đề nghị các bạn sinh viên Khóa 37 của Khoa Công nghệ Thông tin đối chiếu các chứng chỉ để xét Tốt nghiệp tại đây.

Chứng chỉ B1

Chứng chỉ GDQP

Chứng chỉ GDTC

Riêng đối với Bằng Tốt nghiệp THPT, các bạn liên hệ với phòng CTSV để nộp (Bản photo thường và mang theo bản chính để đối chiếu)./.