Cung cấp thông tin hộ nghèo của học sinh, sinh viên năm 2016, 2017

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Hã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập theo Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ, Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên bổ sung hồ sơ bao gồm các nội dung liên quan sau:

Sổ hộ nghèo năm 2016 và 2017

Giấy khai sinh Bản photo công chứng

Thời gian nộp: từ nay đến hết ngày 14/6/2017

Địa điểm nộp: Phòng CTHSSV

Trích thông báo số 274/TB-ĐHKH
ngày 12 tháng 5 năm 2017
của Trường Đại học Khoa học