Học tiếng Anh giao tiếp và IELTS

Nhằm phục vụ cho nhu cầu học tiếng Anh của các giảng viên, chuyên viên Đại học Huế. Trung tâm Giáo dục quốc tế, Đại học Huế triển khai chương trình bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh IELTS do giáo viên người nước ngoài giảng dạy, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ giảng viên, chuyên viên của các trường và đơn vị trực thuộc ĐHH.

2. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Dự kiến học vào giờ hành chính hoặc theo thỏa thuận.

Thời lượng: 50 giờ, 25 buổi, 02 buổi/tuần.

Địa điểm:  Trung tâm Giáo dục quốc tế, Đại học Huế

3. Giáo viên phụ trách: ThS. Richard A. Frendrick

4. Học phí: 3.000.000đ/học viên

5. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng phát triển Giáo dục – Trung tâm Giáo dục Quốc tế, Đại học Huế

0234.9848561 – Email: cie@hueuni.vn

Website: http://cie.hueuni.vn