Lịch chi tiết công tác tuyển sinh 2012

Lịch chi tiết công tác tuyển sinh 2012 của Đại học Huế (Từ 20.6.2012 – 30.7.2012)

Thứ Sáu, 22.6.2012

Tập huấn công tác coi thi cho sinh viên và cán bộ, giảng viên ĐHH được điều động đi coi thi lần đầu.

 • Thời gian: 7h30 tại Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, 34 Lê Lợi.
 • Lúc 10h30 BGH và các bộ phận chức năng của Trường Đại học Khoa học gặp sinh viên tham gia công tác coi thi, quán triệt nhiệm vụ cho sinh viên.
 • Địa điểm: các Trường tự bố trí (TB sau).

Thứ Bảy, 30.6.2012

Tập huấn và phát tài liệu nghiệp vụ Ban phụ trách điểm thi (cả 2 đợt)

 • Thời gian: 7h30 tại Hội trường tầng 3, Trường Đại học Sư phạm, 34 Lê Lợi.

Thứ Hai, 02.7.2012

Ban phụ trách điểm thi đợt 1 nhận hồ sơ, tài liệu, VPP phục vụ thi đợt 1

 • Thời gian: 8h00 tại Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học.

Các ban phụ trách điểm thi tiếp nhận điểm thi đợt 1 và thực hiện các khâu chuẩn bị.

 • Thời gian: 14h00 tại các địa điểm thi.

Thứ Ba, 03.7.2012

Tập trung thí sinh chuẩn bị thi đợt 1.

 • Thời gian: 6h00 tại các điểm thi.

Thứ Tư và thứ Năm, 04 và 05.7.2012

Thi tuyển sinh đợt 1.

 • Thời gian: 6h00 tại các điểm thi.

Thứ Bảy, 07.7.2012

Ban phụ trách điểm thi đợt 2 nhận hồ sơ, tài liệu, VPP phục vụ thi đợt 2.

 • Thời gian: 8h00 tại Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học.

Các ban phụ trách điểm thi  tiếp nhận điểm thi đợt 2 và  thực hiện các khâu chuẩn bị.

 • Thời gian: 14h00 tại các điểm thi.

Chủ nhật, 08.7.2012

Tập trung thí sinh chuẩn bị thi đợt 2.

 • Thời gian: 6h00 tại các điểm thi.

Thứ Hai và thứ Ba ngày 09 và 10.7.2012

Thi tuyển sinh đợt 2.

 • Thời gian: 6h00 tại các điểm thi.

Thứ Bảy, 14.7.2012

Họp cán bộ chấm thi.

 • Thời gian: 7h30 tại Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm.

Từ ngày 15  – 29.7.2012

Triển khai công tác chấm thi theo các tiểu ban tại Khu vực chấm thi Trường Đại học Khoa học, 18 Đống Đa.

Chỉnh sửa lần cuối bởi admin [09/06/2012 19:50]