Tham gia viết bài báo đăng tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Ban biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp trân trọng kính mời quý thầy cô tham gia viết bài báo đăng Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 24 (02/2017)

Cách thức gửi bài:

Gửi một file word được trình bày theo đúng thể lệ viết và gửi bài của Tạo chí cùng thông tin tác giả đến email tapchikhoahoc@dthu.edu.vn

Bài viết đăng trên tạp chí, quý thầy cô được tặng một quyển tạp chí và nhạn nhuận bút theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Đồng Tháp.

Thời gian gửi bài: đên hết ngày 20/01/2017

Địa chỉ liên hệ:

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phòng 202 dãy H1, Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 067.3883.819. Email: tapchikhoahoc@dthu.edu.vn

Website: www.tckh.dthu.edu.vn