Tin tức chung

 • Tham gia cuộc thi "TOEIC For Career 2016"

 • Về việc nhần bằng tốt nghiệp của sinh viên K36 và các khóa trước

 • Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp, giảng viên chính năm 2016

  Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Thông tư số 12/2012/TT-BNV); Công văn số 1732/BNV-CCVC ngày 15/4/2016 của Bộ Nội vụ về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể một số nội dung trong việc tổ chức thi thăng hạng từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) và từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) trong các đại học, học viện, trường đại học (sau đây gọi chung là các trường đại học) và các trường cao đẳng công lập năm 2016 như sau:

 • Thực hiện công tác bầu cử.

  Chiều thứ 7 tuần này (14/5) và chiều thứ 7 tuần sau (21/5), GVCV gặp sinh viên tại phòng sinh hoạt lớp (trường sẽ kiểm tra) để phổ biến công tác bầu cử

 • THÔNG BÁO CHIÊU SINH BỒI DƯỠNG CHỨC CHỈ SĐH

  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế có gửi thông báo về việc chiêu sinh bồi dưỡng chứng chỉ sau đại học cho các cán bộ, giảng viên. Gồm các môn: Triết học, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

 • GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH TTH NĂM 2016

  Trường Đại học Khoa học nhận được thông báo của Ban tổ chức "giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ 8 tỉnh Thừa Thiên Huế" Nội dung Hiệu trưởng đề nghị: các chủ nhiệm đề tài từ cấp cơ sở đến cấp Nhà nước đã được bảo vệ từ 15/9/2011 - 15/9/2016 đạt loại tố (cơ sở) và khá (cấp tỉnh) đăng ký tham gia.

 • Chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT năm 2016 tại Quảng Bình

  Theo Quyết định phân công của Bộ GD-ĐT, Trường ĐKHK - Đại học Huế phối hợp cùng Đại học Quảng Bình tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 (từ ngày 30/06 đến hết ngày 04/07/2016). Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị chủ động sắp xếp công việc của đơn vị, cán bộ viên chức Nhà trường chủ động sắp xếp công việc của cá nhân nhằm thực hiện tốt kỳ thi này.

 • Thông báo về việc tổ chức ôn, thi chứng chỉ tiếng Anh bậc 3/6(B1) cho sinh viên

  Trường Đại học Khoa học phối hợp với trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức mở các lớp ôn thi tiếng Anh cho sinh viên. Kế hoạch, nội dung cụ thể đính kèm thông báo của Hiệu trưởng

 • Thông báo về việc tổ chức ôn, thi chứng chỉ tiếng Anh bậc 3/6(B1) cho sinh viên

  Trường Đại học Khoa học phối hợp với trường Đại học Ngoại ngũ tổ chức mở các lớp ôn thi tiếng Anh cho sinh viên. Kế hoạch, nội dung cụ thể đính kèm thông báo của Hiệu trưởng

 • QUẢN LÝ HỘI TRẠI

  Kính gửi các giáo viên cố vấn học tập.