Mốc thời gian quan trọng

Dưới đây là các thời điểm quan trọng liên quan đến Cuộc thi:

TT Mốc thời gian Nội dung 
1 Tháng 11/2016 Phát động cuộc thi
2 Tháng 11/2016 - 03/2017 Nhận đăng ký dự thi
3 Ngày 25/03/2017 Nộp sản phẩm dự thi
4 Đầu tháng 04/2017 Chấm thi
5 Giữa tháng 04/2017 Trao giải

 Chú ý: các ngày trên có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

Chỉnh sửa lần cuối bởi ndung [08/11/2016 21:49]

Mốc thời gian

  • Tháng 11/2016: Phát động cuộc thi
  • Tháng 11/2016 - 03/2017: Nhận đăng ký dự thi
  • 25/03/2017: Nộp sản phẩm dự thi
  • Đầu tháng 04/2017: Chấm thi
  • Giữa tháng 04/2017: Trao giải