Cách thức nộp bài

Hồ sơ tham dự Cuộc thi

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu và online).

2. Sản phẩm hoàn thiện được đóng gói và hướng dẫn.

3. Bản thuyết minh theo nội dung.

Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

1. Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học, Đại Học Huế:

Số 77 Nguyễn Huệ, Huế.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế

Số 06 Lê Lợi, Huế

Email: stpm.hue@gmail.com

Fan page: http://facebook.com/stpm.hue

Website: http://it.husc.edu.vn/stpm2017/

Chỉnh sửa lần cuối bởi ndung [06/11/2016 21:15]

Mốc thời gian

  • Tháng 11/2016: Phát động cuộc thi
  • Tháng 11/2016 - 03/2017: Nhận đăng ký dự thi
  • 25/03/2017: Nộp sản phẩm dự thi
  • Đầu tháng 04/2017: Chấm thi
  • Giữa tháng 04/2017: Trao giải