Ban tổ chức

STT Họ tên Chức vụ
1 PGS. TS Hoàng Quang Trưởng ban
2 PGS. TS Nguyễn Mậu Hân               Phó ban
3 Ông Lê Vĩnh Chiến Phó ban
4 PGS. TS Nguyễn Mậu Hân Ủy viên
5 Ths Lê Văn Tường Lân Ủy viên
6 TS Nguyễn Đăng Bình Ủy viên 
7 Ths Nguyễn Dũng Ủy viên thư ký
8 Ông Võ Hoàng Liên Minh Ủy viên thư ký
Chỉnh sửa lần cuối bởi ndung [08/11/2016 21:48]

Mốc thời gian

  • Tháng 11/2016: Phát động cuộc thi
  • Tháng 11/2016 - 03/2017: Nhận đăng ký dự thi
  • 25/03/2017: Nộp sản phẩm dự thi
  • Đầu tháng 04/2017: Chấm thi
  • Giữa tháng 04/2017: Trao giải