Thành tựu

 

THÀNH TỰU 20 NĂM

Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

 

1 Giới thiệu chung

Sau 20 năm thành lập và phát triển, đến nay Khoa Công nghệ thông tin đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Năm 2005 Khoa Công nghệ thông tin đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng bằng khen. Hằng năm Khoa CNTT đã được Nhà trường tặng bằng khen và các danh hiệu thi đua. Đặc biệt Khoa CNTT sau 20 năm trưởng thành đã có nhiều cá nhân đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của Khoa, có 1 PGS đã đạt Huân chương lao động hạn ba và nhiều PGS, TS được tặng bằng khen cấp Bộ, cấp Đại học Huế. Các giáo viên trong Khoa đa số đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được đề ra. Về đào tạo Đại học đã tham gia giảng dạy khoảng 30.000 tiết. Số sách đã xuất bản hơn 15 cuốn. Số các công trình nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu Hội thảo quốc gia uy tín trong nước trên 132 bài và số công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí và kỷ yếu quốc tế trên 74 bài và có 1 bằng bản quyền sáng chế. Ngoài ra, Khoa CNTT đã tham gia tích cực các công tác Đoàn thể của Nhà trường và xã hội, liên kết chặt chẽ với các Công ty Microsoft, IBM, HP và các công ty phần mềm, phần cứng khác trong và ngoài nước trong việc đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để sinh viên liên hệ thực tập, việc làm sau khi ra trường. Đến nay có hơn 90% sinh viên ra trường đã có việc làm ổn định. Bên cạnh đó Khoa đã liên kết với nhiều trường Đại học quốc tế tham gia tuyển dụng sinh viên đào tạo Tiến sĩ, đến nay đã có trên 5 Tiến sĩ trở về phục vụ giảng dạy trong Đại học Huế và nhiều NCS đang tiếp tục được đào tạo. Đến nay Khoa CNTT đã xây dựng được thương hiệu đào tạo CNTT trong khu vực miền Trung và Tây nguyên, đã có nhiều đóng góp về nhân lực chất lượng cao cho xã hội, góp phần ổn định đời sống cho cán bộ Khoa CNTT ngày càng được nâng cao.

2. Thành tích Khoa CNTT trong Đào tạo

Nhiệm vụ của Khoa CNTT là đào tạo cử nhân ngành công nghệ thông tin. Với đội ngũ cán bộ giảng dạy lúc mới thành lập của Khoa còn rất hạn chế, chỉ có 6 cán bộ, trong đó có 1 PGS, 1 TS, 4 cử nhân, hiện nay Khoa đã có có 7 Tiến sĩ, 14 Thạc sĩ (trong đó có 3 PGS, 4 NCS), ngoài ra Khoa còn có đội ngũ giáo viên thỉnh giảng (trước đây là giảng viên của Khoa) của Đại học Huế gồm 3 Phó giáo sư và 1 Tiến sĩ. Xuất phát từ nhu cầu đào tạo nhân lực công nghệ thông tin cho địa bàn miền Trung-Tây nguyên, Khoa CNTT đã mở rộng quy mô đào tạo với đa dạng các loại hình: đào tạo chính quy, đào tạo cử nhân văn bằng 2, đào tạo hệ vừa học vừa làm, đào tạo liên kết với các tỉnh bạn (bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Đaklak). Trong hơn 20 năm qua, Khoa CNTT đã đào tạo hàng chục nghìn Cử nhân ngành CNTT cho xã hội. Phần lớn sinh viên ra trường đều có việc làm đúng nguyện vọng, vận dụng tốt kiến thức đã học và được cơ sở tín nhiệm.

Để cung cấp được đội ngũ cán bộ có trình độ cao cho xã hội, Khoa CNTT đã tập trung lực lượng giảng viên nghiên cứu, biên soạn khung chương trình chi tiết cho ngành CNTT, hiện nay Khoa đào tạo theo 4 chuyên ngành: Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Mạng và Truyền thông, Hệ thống thông tin. Cùng với việc xây dựng và đổi mới chương trình, những qua Khoa CNTT cũng tích cực và chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, đầu tư xây dựng đội ngũ, phát triển cơ sở vật chất. Hiện tại Khoa CNTT có 2 phòng máy tính để sinh viên học tập với trên 200 máy. Các cán bộ của Khoa được không ngừng tự bồi dưỡng nâng cao trình độ thông qua việc giảng dạy và nghiên cứu  khoa học. Với việc đổi mới đào tạo từ hệ niên chế sang đào tạo tín chỉ đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy được tính tích cực học tập, chủ động sáng tạo của sinh viên. Kết quả học tập của sinh viên không ngừng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Hiện nay hàng năm Khoa tuyển sinh đầu vào với trên 200 sinh viên cho mỗi Khóa. Tỷ lệ học sinh thi vào ngành Công thông tin luôn được nâng cao về số lượng cũng như chất lượng đầu vào.

3. Thành tích đã đạt được trong Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của Khoa Công nghệ thông tin (CNTT), trường Đại học Khoa học Huế. Để đạt được mục tiêu đó, Khoa CNTT đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và thu được nhiều kết quả. Trong 20 năm qua công tác NCKH và HTQT của Khoa CNTT đã được BCN Khoa và các Bộ môn qua các thời kỳ quan tâm đúng mức.  Số lượng, chất lượng các đề tài, dự án, các chương trình hợp tác Quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học được mở rộng bước đầu phát huy được tiềm lực khoa học của đội ngũ CBGV, NCS, học viên, sinh viên trong Khoa và đạt được những kết quả nhất định.

Về công tác chỉ đạo và quản lý các hoạt động NCKH: Trong 20 qua, Khoa CNTT bám sát các văn bản hướng dẫn công tác KHCN của Nhà trường, Đại học Huế, chủ động xây dựng kế hoạch NCKH cho từng năm học. Định hướng kế hoạch NCKH tập trung vào các nội dung gồm:

  • Chủ động triển khai kế hoạch đăng ký, viết thuyết minh đề tài, và tham gia tuyển chọn và chủ trì các nhiệm vụ NCKH thuộc chương trình KH&CN cấp cơ sở Trường, cơ sở ĐHH, cấp Tỉnh , cấp Bộ và cấp Nhà nước. Tập trung nghiên cứu những vấn đề về khoa học cơ bản về Khoa học máy tính, đặc biệt là nghiên cứu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục và đào tạo theo học chế tín chỉ.
  • Xây dựng kế hoạch về đào tạo nhân lực Sau đại học; chú trọng công tác đào tạo nghiên cứu sinh; gửi cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài. Tăng cường đầu tư tiềm lực NCKH cho các phòng thí nghiệm và phòng máy thực hành cho sinh viên và học viên cao học. Ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu về khoa học cơ bản và kỹ thuật công nghệ thông tin.

Thực hiện 01 đề tài cơ bản: NN-NCCB102.02-2010.14.  Ứng dụng khái niệm Web Ngữ nghĩa trong quản lý tiến trình nghiệp vụ cộng tác”. Đề tài thực hiện đúng tiến độ theo đề cương nghiên cứu đã được các cấp phê duyệt và đã nghiệm thu đạt loại tốt.

Về đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở Đại học Huế: Trong 20 năm qua, Khoa CNTT đã tổ chức thực hiện 18 đề tài NCKH cấp Bộ và 08 đề tài NCKH cấp cơ sở ĐHH.  Nhìn chung các đề tài đều thực hiện theo đúng kế hoạch và tiến độ đã được Nhà trường phê duyệt và đã được nghiệm thu đạt kết quả tốt.

Về đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Trường: Song song với việc triển khai công tác NCKH cấp Nhà nước và cấp bộ, Khoa CNTT triển khai, khuyến khích và động viên các giáo viên trẻ đăng ký các đề tài cấp cơ sở trường; trung bình mỗi năm học có từ 1- 2 đề tài được Hội đồng Khoa học Khoa xét chọn và đề xuất lên nhà trường. Đã có 08 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trường đã được tiến hành nghiệm thu và đạt kết quả tốt.

Về công tác NCKH của sinh viên: Nghiên cứu khoa học của sinh viên là một bộ phận của hoạt động NCKH trong Khoa không thể tách rời hoạt động đào tạo. Khoa CNTT kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động NCKH cho sinh viên từ những năm thứ hai. Các lớp được gắn kết với từng tổ Bộ môn; sinh hoạt khoa học ngoại khoá cũng đã được chú trọng. Mỗi năm học Khoa tiến hành xét chọn và tổ chức thẩm định và trình Hiệu trưởng xét duyệt trung bình 02 đề tài NCKH. Đã tổ chức 11 cuộc thi Sản phẩm phần mềm; tham gia báo cáo tại Hội nghị Khoa học tuổi trẻ sáng tạo cấp trường.

Về công bố các công trình NCKH lên các tạp chí và trên kỷ yếu tại các hội nghị khoa học chuyên ngành trong nước: Khoa CNTT là một trong những Khoa CNTT trọng điểm của Bộ giáo dục và Đào tạo chính vì vậy công tác NCKH rất được chú trọng và được sự quan tâm đúng mức. Các bài viết tham gia tích cực tham vào các Hội nghị, Hội thảo khoa học trọng điểm của ngành CNTT quốc gia; các tạp chí có uy tín trong nước; cũng như đã được định hướng vào việc nâng cao chất lượng của công tác NCKH và  Trong thời gian qua đã có nhiều giảng viên công bố 132 công trình của mình trên các tạp chí chuyên ngànhvà hội thảo, hội nghị khoa học chuyên ngành trong nước. Đóng góp thiết thực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo Đại học và sau đại học của Khoa CNTT. 

Về công bố các công trình NCKH lên các tạp chí và trên kỷ yếu tại các hội nghị khoa học chuyên ngành quốc tế: Đã công bố 74 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế, và kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc tế.
Đặc biệt trong vòng 5 năm trở lại đây, Khoa CNTT đã đăng công bố 33 công trình khoa học trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI/SCI/SCIE (của Thomson Reuters).

Về thực hiện kế hoạch Hợp tác Quốc tế: Cùng với việc triển khai thực hiện các chương trình hợp tác đã ký kết của trường ĐHKH Huế; Khoa CNTT đã thiết lập mới được mối quan hệ hợp tác với một số trường đại học và các tổ chức quốc tế khác như: Đại học Wroclaw  Ba Lan (University of Technology), Đại học Khoa học và công nghệ quốc gia Đài Loan (The National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan); Đại học Hosei Nhật Bản;  Đại học Vienna, Viện đồ họa và thị giác máy tính Đại học kỹ thuật Graz, Cộng Hòa Áo; Viện công nghệ Kyushu, Nhật Bản; thông qua các đầu mối là các NCS đã nghiên cứu tại nước sở tại.... Ngoài ra Khoa CNTT còn tích cực tăng cường quan hệ với các Công ty chuyên về sản xuất phần cứng và phần mềm nước ngoài, như công ty thiết kế Renesas Nhật Bản. Trung tâm đào tào (VITEC) Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Technofer Company, Cục Xúc tiến Công nghệ Thông tin (IPA), Bộ Kinh tế và Công thương Nhật Bản. Đã mở ra nhiều cơ hội và điều kiện mới để hội nhập trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học với các nước trong khu vực và thế giới.

Khoa CNTT còn cử cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài tại: Nhật Bản; Úc; Mỹ; cộng hoà Áo; Thái Lan…. Trong các chuyến công tác các Giảng viên đã học tập, trao đổi tìm hiểu các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường đại học tại các nước nói trên.

4. Thành tích Khoa CNTT trong Công tác quản lý sinh viên

Từ năm học 1996-1997 Khoa bắt đầu đào tạo giai đoạn 2 cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin (nguồn từ sinh viên học chương trình Đại cương các ngành Toán + Tin của Đại học Huế) với 29 sinh viên, năm tiếp theo có 49 sinh viên, con số này tăng dần và từ năm học 1998 – 1999  Khoa thực sự quản lý sinh viên từ năm thứ nhất (có chỉ tiêu tuyển sinh riêng), từ đó đến nay, bình quân mỗi năm có khoảng 200 -250 sinh viên hệ chính quy vào Khoa.

Với sự phát triển nhanh về số lượng sinh viên, Khoa phải tổ chức đội ngũ Giáo viên Chủ nhiệm đáp ứng yêu cầu. Đội ngũ này bao gồm 20 giáo viên luôn phiên Chủ nhiệm (nay gọi là cố vấn) các lớp sinh viên, phần lớn là các giáo viên trẻ, nhiệt huyết, có khả năng hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên trong việc học tập và kỹ năng sống.

Từ năm 1998, Khoa đã tổ chức đội tuyển sinh viên tham dự kỳ thi Olympic Tin học, với lần đầu có ba sinh viên tham gia, một sinh viên đạt giải ba. Trong những năm liên tiếp sau đó, có hai sinh viên đạt giải Nhất, nhiều sinh viên đạt các giải Nhì, Ba và Khuyến khích. Ngoài kỳ thi Olympic Tin học, trong những năm gần đây, Khoa còn thành lập đổi tuyển tham dự kỳ thi An toàn Thông tin.

Ngoài việc tham gia các phong trào của cả nước. Khoa đã tự tổ chức nhiều cuộc thi riêng, đặc biệt nhất là cuộc thi “Sản phẩm phần mềm” diễn ra hằng năm thu nhiều kết quả đáng khích lệ: Hai trong số các sản phẩm này được  trưng bày triển lãm tại Hội chợ Khoa học công nghệ tỉnh, trong đó có một giải nhì. Nhiều sản phẩm được giới thiệu cho các công ty phần mềm, thu hút nguồn tuyển dụng từ các công ty.

Khoa thường xuyên liên hệ với các công ty phần mềm lớn giới thiệu công nghệ, một số chuyên đề và các sản phẩm mới: IBM, Microsoft, FPT, FGC, v.v… bổ túc kiến thức cho sinh viên đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên giao lưu với các nhà quản lý công ty. Nhờ đó, hàng năm các công ty tổ chức tuyển dụng sinh viên năm cuối tại Khoa.

Để có giải pháp quản lý tốt sinh viên, Khoa đã tổ chức các Hội nghị Giáo viên cố vấn hàng năm và  “Đối thoại sinh viên”. Qua những lần như vậy, các Giáo viên cố vấn có cơ hội trao đổi kinh nghiệm và sinh viên có cơ hội bày tỏ tâm tư nguyện vọng.

Với số lượng sinh viên chính quy dao động từ 600-1000 sinh viên, Khoa đã có chiến lược tốt trong công tác quản lý sinh viên thông qua đội ngũ Giáo viên Chủ nhiêm, Giáo viên Cố vấn. Nhờ vậy, mọi hoạt động của sinh viên đều diễn ra một cách có tổ chức, có kỷ luật.

5. Thành tích Khoa CNTT trong công tác đoàn thể

Ngoài các nhiệm vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thể luôn được sự quan tâm của cán bộ và sinh viên khoa Công nghệ thông tin. Hiện nay Khoa có 01 Chi bộ với 15 đảng viên, 04 tổ Công đoàn bộ phận tương ứng với 04 bộ môn và hoạt động khá điều tay. Liên chi đoàn Khoa hằng năm quản lý khoảng 16 chi đoàn sinh viên các lớp, chiếm một lượng lớn Đoàn viên của Nhà trường. Tập thể cán bộ và sinh viên của Khoa công nghệ thông tin rất tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, đóng vai trò nòng cốt trong rất nhiều hoạt động của Nhà trường và Đại học Huế tổ chức. Sinh viên Khoa CNTT còn đạt một số giải thưởng rất đáng được khích lệ như: vô địch giải bóng đá sinh viên cấp Trường, giải nhì Olympic sinh viên toàn quốc, giải nhì Hội chợ Khoa học công nghệ tỉnh, giải nhất tài năng sinh viên cấp Trường…

Tập thể cán bộ và sinh viên Khoa CNTT đã đạt nhiều thành tích đáng nghi nhận trong hoạt động phong trào và đã liên tục nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ giáo dục, Đại học Huế, Trường,...