KẾ HOẠCH TỔNG THỂ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ


I. Mục đích

 • Nhằm nhìn lại một chặng đường xây dựng và phát triển, đánh giá sự trưởng thành của Khoa, đồng thời ghi nhận công lao đóng góp của các thế hệ Thầy Trò của Khoa trong 20 năm qua và định hướng phát triển Khoa trong những năm tiếp theo.
 • Nhằm quảng bá hình ảnh của Khoa trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự lan tỏa tích cực và góp phần vào sự phát triển của Khoa.

II. Nội dung hoạt động

 1. Báo cáo thành tích và đề nghị cấp trên khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp cho quá trình xây dựng Khoa.
 2. Xây dựng Phòng truyền thống, tu bổ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, chỉnh trang các hạng mục công trình của Khoa.
 3. Xuất bản Tập san “Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Huế- 20 năm xây dựng và phát triển”. Đây là món quà tinh thần và là nơi ghi lại những chặng đường xây dựng và phát triển của Khoa suốt 20 năm qua.
 4. Tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Một số vấn đề tiên tiến trong Công nghệ thông tin và Truyền thông” nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Khoa. Đây là dịp để các đại biểu có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa  học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông và cũng là nơi để các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo, trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình
 5. Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm và các hoạt động văn hóa, thể thao,… giao lưu giữa các thế hệ Thầy Trò và các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Khoa.

III. Tổ chức các tiểu ban

 1. Tiểu ban Lễ hội: Phụ trách những công việc liên quan đến ngày tổ chức lễ, như: Khách mời, giấy mời, chương trình lễ, viết diễn văn, trang trí, đón tiếp, văn nghệ, tiệc,… Trưởng tiểu ban: Thầy Nguyễn Mậu Hân.
 2. Tiểu ban Hội nghị khoa học: Lên kế hoạch của Hội nghị; dự kiến Ban Tổ chức Hội nghị, Ban Chương trình Hội nghị, làm việc với Ban Biên tập TCKH ĐHH để xin một chuyên san cho Hội nghị,… Trưởng tiểu ban: Thầy Trương Công Tuấn
 3. Tiểu ban Thu thập thông tin Lịch sử Khoa: Chủ trì thu thập, tìm hiểu truyền thống của Khoa; giới thiệu về Khoa trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản tập san Khoa,…Trưởng tiểu ban: Cô Hoàng Thị Lan Giao.
 4. Tiểu ban Vận động tài trợ: Xin nhà trường chủ trương để tổ chức, viết Thư ngõ, liên hệ với các tổ chức ngoài trường để vận động tài trợ, thông báo rộng rãi sự kiện này đến các alumni của Khoa,…Trưởng tiểu ban: Thầy Lê Văn Tường Lân.
 5. Tiểu ban Khen thưởng: Viết thành tích của Khoa; liên hệ với phòng TCHC để hỏi các thủ tục liên quan về thi đua, lên kế hoạch cho Khoa làm các thủ tục liên quan đến khen thưởng cán bộ của Khoa nhân dịp 20 năm,… Trưởng tiểu ban: Thầy Võ Thanh Tú.

IV. Kế hoạch và thời gian thực hiện

1. Từ 01/01/2015 đến 28/02/2015

 • Thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho từng tiểu ban.
 • Các tiểu ban xây dựng kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch.
 • Xây dựng trang Website làm kênh tuyên truyền, thông báo, liên lạc phục vụ cho ngày hội 20 năm của Khoa.

2. Từ 01/3/2014 đến 10/5/2014

 • Tiếp tục triển khai các hoạt động theo kế hoạch của các Tiểu ban.
 • Phát động các phong trào hướng đến ngày hội Khoa: như phong trào học tốt, ngày hội 26/3,…
 • Tổ chức các hoạt động thể thao như: đá bóng, tennis,… chào mừng ngày hội khoa trong tháng 4/2015
 • Ngày 11/5/2015: Ban tổ chức họp rà soát các nội dung công việc cuối cùng để hoàn tất.

3. Từ 11/5/2014 đến 31/5/2015

 • Triển khai các hoạt động theo kế hoạch chung toàn Khoa, tập trung vào các ngày 30, 31/5/2015.
 • Ngày 30/5/2015: Khai trương các gian hàng của sinh viên làm nơi giao lưu, trao đổi giữa các thế hệ sinh viên.
 • Ngày 30/5/2015: Tổ chức hội thảo khoa học.
 • Ngày 31/5/2015: Lễ mít tinh kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa, lễ khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp cho quá trình xây dựng Khoa. Tổng kết trao phần thưởng cho các hoạt động thể thao, phát học bổng cho sinh viên,… Giao lưu, dự tiệc thân mật giữa các thế hệ Thầy và Trò đã và đang công tác tại Khoa với Khách mời.

Trên đây là kế hoạch tổng thể kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa, Ban tổ chức, các Tiểu ban và các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai và phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có nhu cầu các Trưởng tiểu ban có thể huy động thêm CBGV và SV tham gia những phần việc cụ thể sau khi đề xuất, báo cáo với Ban tổ chức.  

 

TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

TS. Hoàng Quang