Trưởng khoa qua các thời kỳ

Lê Mạnh Thạnh
PGS. TS. Lê Mạnh Thạnh
Nhiệm kỳ 1995-1999
Nguyễn Mậu Hân
PGS. TS. Nguyễn Mậu Hân
Nhiệm kỳ 1999-2004 & 2004-09
Hoàng Thị Lan Giao
TS. Hoàng Thị Lan Giao
Nhiệm kỳ 2009-2014
Hoàng Quang
TS. Hoàng Quang
Nhiệm kỳ 2014-2019

Ban chủ nhiệm

Phó khoa
Trương Công Tuấn
PGS. TS. Trương Công Tuấn

(Đào tạo ĐH, NCKH & HTQT)
Trưởng khoa
Hoàng Quang
PGS. TS. Hoàng Quang

(Phụ trách chung & Đào tạo Sau Đại học)
Phó khoa
Lê Văn Tường Lân
TS. Lê Văn Tường Lân

(CSVC, Công tác SV & Công tác tổ chức)

Cựu thành viên của Khoa từ ngày thành lập

STT

Họ và tên

Năm
vào khoa

Năm chuyển công tác

Công việc/Nơi ở Hiện nay

1

Lê Mạnh Thạnh

1995

1999

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

2

Nguyễn Gia Định

1995

2004

Đã mất

3

Nguyễn Thanh Bình

1995

2004

Trung tâm CNTT - Đại học Huế

4

Trần Thị Thúy Hà

1995

2013

Canada

6

Nguyễn Kim Tuấn

1996

2012

Trường Đại học dân lập Duy Tân Đà Nẵng

7

Hoàng Hữu Hạnh

1996

2008

Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Huế

8

Phạm Anh Phương

1996

2013

Trường Đại học dân lập Duy Tân Đà Nẵng

9

Võ Viết Minh Nhật

1996

2008

Phó trưởng Khoa Du lịch - Đại học Huế

10

Nguyễn Công Hào

1997

2010

Giám đốc Trung tâm CNTT - Đại học Huế

11

Huỳnh Thị Thùy Trang

1997

2004

Định cư ở Mỹ

12

Thái Bảo Trân

1997

2007

Thành phô Hồ Chí Minh

13

Trần Nguyên Phong

1998

2009

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT - Đại học Huế

14

Hoàng Thị Thanh Hà

1998

2002

Khoa HTTTKT, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

15

Hồ Thị Bích Hạnh

1998

2002

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

16

Nguyễn Hữu Tình

1998

2012

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM

17

Lê Thị Thu Thủy

1999

2003

Canada

18

Võ Đăng Huân

2000

2005

Đà Lạt

19

Trần Thanh Lương

2001

2015

Phó trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐHKH - Đại học Huế

20

Trần Thị Kim Thành

2003

2014

Cộng hòa Áo

21

Nguyễn Phước Bảo Định

2004

2007

Đã mất

22

Lê Thị Cẩm Tuyền

2004

2007

Quảng Bình

23

Lê Hoàng Dũng

2005

2007

Thành phố Hồ Chí Minh

24

Hoàng Nguyễn Tuấn Minh

2006

2015

Trưởng phòng CTHSSV - Trường ĐHKH - Đại học Huế