Lịch tập trung của lớp bồi dưỡng Olympic Tin học năm 2015

Các sinh viên tham gia lớp bồi dưỡng Olympic Tin học chú ý!

Theo thông báo từ giảng viên phụ trách lớp bồi dưỡng Olympic Tin học năm 2015, các bạn sinh viên đã đăng ký tham gia lớp học bồi dưỡng để tham dự kỳ thi Olympic Tin học năm 2015 tập trung buổi đầu tiên.

Thời gian: 17g00 chiều mai (15/9/2015)

Địa điểm: tại Phòng họp Khoa (Tầng 2, nhà G)

Đề nghị các bạn tham gia đông đủ, đúng thời gian./.