Thông báo về tổ chức cuộc thi Olympic Tin học sinh viên 2014

Nhằm tạo một sân chơi bổ ích, thúc đẩy tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển khả năng tư duy logic, khả năng lập trình cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin; Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức cuộc thi Olympic Tin học sinh viên 2014.

- Hình thức thi:

  • Thi lập trình trên máy tính

- Nội dung:

  • Ngôn ngữ lập trình C, C++

- Thời gian và cách thức đăng ký:

    • Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo cho đến ngày 24/4/2014
    • Đăng ký tại văn phòng khoa Công nghệ Thông tin.

- Thời gian tổ chức cuộc thi: dự kiến từ 25-29/4/2014./.