Thông báo số 1 về cuộc thi SPPM lần thứ IX - 2011

BTC cuộc thi SPPM thông báo đến tất cả các đối tượng có sản phẩm tham dự cuộc thi một số thông tin sau:

THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
SẢN PHẨM PHẦN MỀM LẦN THỨ IX - 2011

Nhằm khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, nối tiếp thành công của cuộc thi sản phẩm phần mềm lần thứ VIII. Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học khoa học Huế tiếp tục phát động cuộc thi: SẢN PHẨM PHẦN MỀM - LẦN THỨ IX.

Buổi lễ phát động cuộc thi sản phẩm phần mềm đã được tổ chức trang trọng, nội dung và thể lệ cuộc thi được phát động rộng rãi đến toàn thể sinh viên trong các trường Đại Học và Cao Đẳng trong địa bàn thành phố Huế. Để đảm bảo chất lượng và yêu cầu của các sản phẩm dự thi. Ban tổ chức yêu cầu các nhóm sinh viên và cá nhân có phần mềm dự thi gặp giáo viên cố vấn và tích cực triển khai nội dung thực hiện theo đúng kế hoạch.

Đối tượng dự thi

  • Học sinh, sinh viên hiện đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Huế.
  • Thí sinh có thể đăng ký dự thi với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm.

Yêu cầu đối với sản phẩm dự thi

  • Là sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh, có khả năng ứng dụng thực tiển.
  • Sản phẩm có thể kế thừa hợp pháp từ các phần mềm mã nguồn mở.

Thời gian

  • Sản phẩm dự thi gởi về ban tổ chức từ ngày 20/10/2011 đến 05/11/2011
  • Dự kiến ngày công bố kết quả và trao giải thưởng: 20/11/2011

Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi Sản phẩm phần mềm, xin liên hệ tại:

  • Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Huế
  • Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
  • Điện thoại: 054 3826767

- Ban Tổ Chức -