Tuyển chọn đội tuyển Olympic Tin học của Nhà trường năm học 2013-2014

Nhằm tuyển chọn đội Olympic của trường Đại học Khoa học trong năm học 2013-2014 để tham dự cuộc thi Olympic Tin học sinh viên năm 2013, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên được biết để tham gia lớp bồi dưỡng nhằm chuẩn bị cho cuộc thi.

Sinh viên nào có nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng, tập trung lúc 17g00 ngày 30/10/2013 (thứ 4) tại phòng họp Khoa Công nghệ Thông tin (G13).

Đề nghị các giáo viên cố vấn thông báo đến toàn thể sinh viên được biết.