Thông báo về kế hoạch cuộc thi "Sáng tạo phần mềm 2012"

Sau gần một năm phát động, cuộc thi "Sáng tạo phần mềm 2012" do khoa Công nghệ Thông tin phối hợp với công ty phần mềm Sunsoft sắp bước vào giai đoạn kết thúc. Năm nay các sản phẩm tham dự cuộc thi rất đa dạng, các sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như: Hệ thông thông tin quản lý, Game, Mạng xã hội,... 

Để cuộc thi diễn ra thành công, nay ban tổ chức xin thông báo lịch của cuộc thi như sau:

- 8h, ngày 24/04/2013: Chấm sản phẩm phần mềm

Địa điểm: G13

- 8h, ngày 26/04/2013: Trao giải sản phẩm phần mềm

Địa điểm: Hội trường A1

Vậy ban tổ chức xin thông báo để quý thầy cô và các bạn sinh viên được biết để tham gia cổ vũ động viên cho các nhóm sinh viên tham dự cuộc thi năm nay.

 

Danh sách sản phẩm tham dự cuộc thi “Sáng tạo phần mềm 2012”

 

STT

Tác giả

Email

Đơn vị

Sản phẩm

Cán bộ

hướng dẫn

0

Hoàng Thủy Chung

chunghoingo@yahoo.com

ĐL 2010

Phần mềm quản lý điều hành phòng kỹ thuật

Không

1

Nguyễn Đoàn Nguyên An

andevilcat@gmail.com

TinK33

Trò chơi Infinite World

Không

2

Nguyễn Tân An

hitanan@gmail.com

TinK33

PixA

Không

3

Nguyễn Văn Vũ

vanvuk33@gmail.com

TinK33

Mạng xã hội ScienceFace

Nguyễn Dũng

4

Nguyễn Thành Đức

096992465@yahoo.com

TinK36

Physical Knowledge 1.0 Phần mềm bổ trợ kiến thức Vật lý 12

Không

5

Phạm Thế An

theanqt@gmail.com

TinK33

SMS Remote

Nguyễn Dũng

6

Nguyễn Tân An

hitanan@gmail.com

TinK33

Tìm kiếm ảnh tương tự

Tr.Văn Quốc Nhật