Thông báo số 2 về cuộc thi SPPM lần thứ IX - 2011

BTC cuộc thi SPPM thông báo đến tất cả các đối tượng có sản phẩm tham dự cuộc thi một số thông tin sau:

1. THỜI HẠN NỘP SẢN PHẨM

 • Thí sinh nộp sản phẩm dự thi cho Ban tổ chức từ ngày 02/12/2011 đến hết ngày 10/12/2011.
 • Công tác chấm giải từ ngày 11/12/2011 đến ngày 17/12/2011. BTC sẽ thông báo đến tác giả/nhóm tác giả thời gian, địa điểm để tác giả/nhóm tác giải trình bày sản phẩm dự thi.
 • Lễ trao giải được tổ chức vào ngày 18/12/2011.

2. CÁCH THỨC NỘP SẢN PHẨM

Hoàn thành bộ hồ sơ bao gồm

 • Đơn đăng ký dự thi: In trên giấy theo mẫu có chữ ký hợp lệ của tác giả, nhóm tác giả và giảng viên cố vấn cho sản phẩm.
 • Bản kê khai các yêu cầu kỹ thuật cần được đáp ứng để có thể chạy thử sản phẩm dự thi (hệ thống máy tính, hệ thống mạng, các phần mềm hỗ trợ, các thiết bị cần thiết khác, …).

Sản phẩm dự thi bao gồm

 • Các tài liệu trình bày thuyết minh, mô tả sản phẩm dự thi được in trên giấy (có thể bổ sung thêm tài liệu ghi trên đĩa mềm hoặc đĩa CD). Nếu có sử dụng phần mềm mã nguồn mở thì phải ghi rõ nguồn gốc.
 • Các sản phẩm phần mềm đi kèm để chứng minh tính hoàn thiện của bài dự thi.

Nộp hồ sơ và sản phẩm tại (trong giờ hành chính)

 • Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa Học Huế.
 • Địa chỉ: Nhà G, 77 - Nguyễn Huệ, Thành Phố Huế
 • Điện thoại : 054 3826767

Lưu ý

 • Tác giả liên hệ văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin để nhận các mẫu đơn.
 • Các tài liệu (đăng ký, mô tả, ...) phải thực hiện trên Microsoft Word, tiếng Việt với bảng mã Unicode dựng sẵn TCVN 6909:2001.
 • Hồ sơ và sản phẩm dự thi không được hoàn lại.

T.M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

HOÀNG THỊ LAN GIAO