Ra mắt Câu lạc bộ Lập trình

Nhận được sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm Khoa CNTT và Đoàn trường Đại học Khoa học, Liên chi Đoàn phối hợp cùng Khoa CNTT tổ chức thành lập CLB Lập trình dành cho sinh viên.

Mục đích của CLB sẽ là:

- Đào tạo kiến thức cơ bản cho những bạn yếu lập trình nhưng yêu code

- Đào tạo kiến thức chuyên sâu với những bài toán cấp quốc gia và quốc tế.

- Lựa chọn nhóm sinh viên xuất sắc tham dự kỳ thi Olympic Tin học Quốc gia và ACM/ICPC Quốc tế sẽ diễn ra vào tháng 11/2016 tại Nha Trang và tạo nguồn cho các năm sắp tới.

- Đối tượng tham gia: Sinh viên năm 1, 2, 3

- Ban chủ nhiệm CLB:

+ Thầy Khoa: Chủ nhiệm

+ Thầy Dũng, thầy Cảnh: Phó chủ nhiệm

+ Bạn Long(K37), Giáo(K37), Đức(k37), Cương (K38) trợ lý và đội trưởng của 4 nhóm học tập.

- Thời gian và địa điểm ra mắt: chiều thứ 7 lúc 14h, ngày 5/12/2015 tại E202

- Chương trình ra mắt

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2. Ra mắt Ban chủ nhiệm
3. Đại diện Ban chủ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ
4. Phát biểu của lãnh đạo Khoa
5. Gặp mặt các thành viên CLB và thông qua quy chế hoạt động

- Fanpage: facebook.com/olp.acm.ithusc