Thông báo về việc tổ chức cuộc thi Olympic sinh viên 2013 khoa Công nghệ Thông tin

I. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi

1. Thời gian:

- Khối ACM: 17h - 19h ngày 20/03/2013

- Khối cá nhân: 17h - 19h ngày 21/03/2013

2. Địa điểm:

- Phòng thực hành số 3, tầng 3 dãy nhà G.

II. Công cụ

- Công cụ lập trình: DEV-CPP

III. Danh sách tham dự

1. Khối cá nhân:

STT

Họ tên

Đơn vị

1

Lê Hải Nam

TinK34A

2

Đào Sỹ Anh

TinK36B

3

Lê Thị Hồng Quý

Tink36B

4

Nguyễn Thị Mỹ Nhiên

Tink36B

5

Lê Văn Tân

Tink36B

6

Phan Ngọc Tiến

TinK35A

7

Hồ Đăng Nguyên

Tink36C

8

Trương Văn Nhân

Tink36C

9

Võ Công Hải

Tink36C

10

Võ Thị Hồng

Tink36C

11

Nguyễn Văn Đức

TinK36C

12

Đào Văn Công

Tink36C

13

Lê Thanh Quốc

Tink36C

14

Nguyễn Văn Quý

Tink36A

15

Nguyễn Hưu Châu Phong

Tink36A

2. Khối ACM:

Đội 1:

STT

Họ tên

Đơn vị

1

Phan Ngọc Tiến

Tink35A

2

Hoàng Thế Kiệt

Toán Tin k35

3

Lê Quốc Hoàng

Tink34A

Đội 2:

STT

Họ tên

Đơn vị

1

Hoàng Bảo An

Tink34A

2

Nguyễn Sĩ Thắng

Tink34A

3

Lê Hải Nam

Tink34A

Đội 3:

STT

Họ tên

Đơn vị

1

Nguyễn Đông Nin

Tink34B

2

Bùi Tấn Kỷ

Tink34B

3

Trần Hữu Lạc

Tink34B

IV. Công bố kết quả và trao giải

- Thời gian: 8h30 ngày 26/03/2013

- Địa điểm: Hội trường A1

 

Vậy thông báo cho toàn thể các bạn sinh viên được biết để tham dự.

Bình luận

Chưa có bình luận nào.