KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VÀ LẬP TRÌNH ACM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI OLYMPIC

  TIN HỌC SINH VIÊN VÀ LẬP TRÌNH ACM

 

1.    MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

-  Tạo một sân chơi bổ ích cho các sinh viên đam mê ngành CNTT.

-  Thúc đẩy tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

-  Phát triển khả năng tư duy logic và khả năng lập trình trong sinh viên.

-  Xây dựng đội tuyển tham gia cuộc thi "Olympic tin học sinh viên Việt Nam năm 2013 và Kỳ thi lập trình viên quốc tế ACM" được tổ chức vào tháng 11/2013 tại trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng.

2.    THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM.

-  Thời gian và cách thức đăng ký:

  • Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo cho đến ngày 15/03/2013
  • Đăng ký theo mẫu quy định và nộp tại văn phòng khoa CNTT.

-  Thi Olympic tin học.

  • Thời gian: ngày 20/03/2013.
  • Địa điểm: Phòng máy số 1, 2 Khoa CNTT, khu nhà A2.

-  Thi Lập trình viên ACM/ICPC.

  • Thời gian: ngày 20/03/2012.
  • Địa điểm: Phòng máy số 1, 2 Khoa CNTT, khu nhà A2.

-  Lễ tổng kết và trao giải.

  • Thời gian: ngày 26/03/2013.
  • Địa điểm: Hội trường A1.

3.    THÀNH PHẦN THAM GIA.

-  Học sinh, sinh viên trường Đại học Khoa học Huế

-  Có thể tham gia dự thi ở cả hai nội dung: Olympic tin học sinh viên (thi cá nhân) và lập trình viên sinh viên ACM (thi theo nhóm 3 người).

4.    HÌNH THỨC THI.

a)      Thi Olympic tin học.

-  Khối cá nhân (Khối A).

b)     Thi Lập trình viên ACM.

-  Khối tập thể (Khối C)

5.    Hình thức tổ chức thi

-  Thi khối cá nhân A, B thời gian 180 phút.

-  Thi lập trình sinh viên ACM khối tập thể thời gian 240 phút.

6.    CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG.

Các giải thưởng dưới đây được chia đều cho 3 nội dung thi.

Giải

Số lượng

Phần thưởng

Giải Nhất

03

500.000VND và giấy khen

Giải Nhì

03

250.000VND và giấy khen

Giải Ba

03

100.000VND và giấy khen

Giải Khuyến khích

09

  50.000VND và giấy khen

7.    BAN TỔ CHỨC.


1

TS Hoàng Thị Lan Giao

Trưởng khoa CNTT

Trưởng ban

2

TS. Nguyễn Đăng Bình

P.Trưởng khoa CNTT

Phó ban

3

Ths. Nguyễn Văn Trung

Cán bộ giảng dạy

Ủy viên

4

Ths. Trần Thanh Lương

Cán bộ giảng dạy

Ủy viên

5

Ths. Trương Văn Quốc Nhật

Cán bộ giảng dạy

Ủy viên

6

Ths. Trần Thị Bích Lộc

Cán bộ giảng dạy

Ủy viên

7

CN. Lê Mỹ Cảnh

Cán bộ giảng dạy

Ủy viên

8

CN. Nguyễn Dũng

Cán bộ giảng dạy

Ủy viên trực

                                                                                 TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                                         Trưởng ban

(Đã ký)

 

                                                                                  Hoàng Thị Lan Giao