Danh sách đội tuyển Olympic của Trường Đại học Khoa học

Sau một thời gian tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho sinh viên để tham gia cuộc thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc, Khoa Công nghệ Thông tin công bố danh sách đội tuyển chính thức tham dự Olympic sinh viên 2012 như sau:

STT Họ và tên Lớp
1. Nguyễn Đoàn Nguyên An Tin K33
2. Nguyễn Tân An Tin K33
3. Phan Ngọc Tiến Tin K35
4. Ngô Đỗ Cao Kiệt Toán ƯD K33
5. Hoàng Thế Kiệt Toán ƯD K35

./.