Lịch học của lớp bồi dưỡng đội tuyển Olympic

Các sinh viên tham gia lớp bồi dưỡng Olympic Tin học chú ý theo dõi lịch và nội dung học của từng buổi bồi dưỡng.

Thời gian học: Sáng từ 8h00 - Chiều từ 14h00.

Địa điểm: Phòng họp Khoa Công nghệ Thông tin.

Ngày Nội dung bài giảng Giảng viên phụ trách
Sáng 27.10.2012 Đệ quy, quay lui Trần Thanh Lương
Chiều 28.10.2012 Quy hoạch động Huỳnh Thế Phùng
Chỉnh sửa lần cuối bởi tvqnhat [26/10/2013 11:12]