Kết quả thi tuyển chọn đội Olympic của Trường Đại học Khoa học

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kết quả thi tuyển chọn đội Olympic của Trường Đại học Khoa học.

Ngày 06.10.2012 tại Khoa Công nghệ Thông tin đã diễn ra buổi thi tuyển đội Olympic Tin học của Trường Đại học Khoa học tham dự Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 21. Khoa đã chọn được 09 sinh viên dưới đây có thành tích cao nhất tham gia lớp bồi dưỡng

TT Họ đệm Tên Số báo danh Lớp Ghi chú
1 Hoàng Thế Kiệt 2 TƯD K35  
2 Phan Ngọc Tiến 3 Tin K35  
3 Nguyễn Tân An 20 Tin K33A  
4 Nguyễn Đoàn Nguyên An 21 Tin K33A  
5 Bùi Tấn Kỷ 15 Tin K34B  
6 Phạm Nguyễn Hà Trung 11 Tin K35  
7 Nguyễn Đông Nin 13 Tin K34B  
8 Trần Hữu Lạc 14 Tin K34B  
9 Phan Hữu Định 4 Tin K35  

Lớp bồi dưỡng cho sinh viên chuẩn bị tham gia Olympic Tin học Sinh viên  sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 20.10.2012,cụ thể như sau:

Thời gian: 14h00 ngày 20.10.2012 (Thứ Bảy);

Địa điểm: Phòng họp Khoa Công nghệ Thông tin.

Đề nghị những sinh viên có tên trên tập trung tham gia lớp bồi dưỡng đúng thời gian quy định.

 

Chỉnh sửa lần cuối bởi tvqnhat [26/10/2013 11:12]

Bình luận

Chưa có bình luận nào.