Thời gian và phương thức tuyển chọn sinh viên tham gia Olympic Sinh viên 2012

Thời gian và thông tin thi tuyển Olympic 2012.

Theo thông báo số 1 của Ban tổ chức Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 21 (OLP’12) kết hợp với Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC Hà Nội, tổ chức tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, dự kiến vào cuối tháng 11/2012, Trường Đại học Khoa học đã đồng ý để Khoa Công nghệ Thông tin lên kế hoạch tuyển chọn và mở lớp bồi dưỡng sinh viên tham gia cuộc thi này.

Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên năm nay, Khoa Công nghệ Thông tin sẽ đăng ký tham dự 2 khối thi cá nhân (mỗi khối 3 sinh viên), cụ thể:

  • Khối cá nhân không chuyên Tin học (Toán học và Vật lý - Viễn thông)
  • Khối cá nhân chuyên Tin học (Công nghệ Thông tin)

Nội dung dự thi: Ngôn ngữ lập trình C.

Thời gian thi tuyển: 8h00 ngày 06.10.2012 - Tại Khoa Công nghệ Thông tin.

Thời gian đăng ký thi tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05.10.2012.

Chỉnh sửa lần cuối bởi tvqnhat [26/10/2013 11:12]