Thông báo số 2 của cuộc thi Sáng tạo phần mềm 2019

Theo thông báo số 1 (http://it.husc.edu.vn/khoahoc/sppm/?detail=22270) của BTC cuộc thi Sáng tạo Phần mềm thì thời gian nộp sản phẩm đã gần tới.

Nay BTC cuộc thi nhắc lại một số quy định để các đội thi nắm lại như sau:

 

 

 

1. Thời gian:

Gia hạn đến ngày 15/04/2019

2. Hình thức nộp:

  • Các đội nộp qua email: stpm.hue@gmail.com
  • File hoặc đường dẫn tải file có thể cài đặt được
  • Giới thiệu về sản phẩm
  • Một số hình ảnh liên quan đến sản phẩm
  • Tiêu đề email: [SPPM]Tên đội dự thi - Tên sản phẩm

3. Thời gian chấm thi:

Dự kiến là cuối tháng 4. Sau khi nhận được sản phẩm, BTC sẽ công bố thời gian thi chính thức đến các đội sau.

4. Giải thưởng:

  • 01 giải Đặc biệt;
  • 01 giải Nhất;
  • 02 giải Nhì;
  • 03 giải Ba;
  • 05 giải Khuyến khích;

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ ông Nguyễn Dũng - Khoa CNTT, email: nguyendung@hueuni.edu.vn hoặc qua số điện thoại: 0905198887