CUỘC THI SÁNG TẠO PHẦN MỀM 2019

Điều 1. Tôn chỉ, mục đích

Cuộc thi Sáng tạo phần mềm 2019 nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của sinh viên trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà lập trình trong tương lai.

Điều 2. Cơ quan Tổ chức và phối hợp

1. Các cơ quan tổ chức:

- Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học, Đại học Huế;

2. Các cơ quan phối hợp và bảo trợ thông tin:

- Đang cập nhật

Điều 3. Đối tượng dự thi

Học viên thuộc các Trung tâm Công nghệ thông tin,  sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh đều có quyền dự thi.

Điều 5. Lĩnh vực dự thi

Các sản phẩm dự thi thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Điều 6. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với  đề tài dự thi

1. Các đề tài dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo.

2. Sản phẩm dự thi yêu cầu phải có bản cài đặt.

3. Sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng, phương pháp, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng và phát triển.

4. Khuyến khích các sản phẩm phát triển bằng mã nguồn mở.

Điều 7.  Yêu cầu đối với thí sinh dự thi

1. Người dự thi có thể đăng ký cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả).

2. Thí sinh hoặc nhóm thí sinh phải đảm bảo sản phẩm là do mình làm ra, nếu tham khảo mã nguồn mở hoặc mã nguồn của tác giả khác thì phải trình bày rõ trong bản thuyết minh.

3. Trong trường hợp cần thiết, Ban tổ chức có thể yêu cầu thí sinh gởi mã nguồn để làm công tác kiểm tra.

Điều 8. Hồ sơ tham dự Cuộc thi

Hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

2. Sản phẩm hoàn thiện được đóng gói và hướng dẫn.

3. Bản thuyết minh theo nội dung.

Điều 9.  Giải thưởng

01 giải Đặc biệt;

01 giải Nhất;

02 giải Nhì;

03 giải Ba;

05 giải Khuyến khích;

Các giải thưởng bao gồm tiền thưởng, Bằng khen cho các tác giả đoạt giải; các tác giả đoạt giải cao có ý tưởng sáng tạo sẽ được Ban tổ chức giới thiệu cho Trung tâm ươm tạo doanh Huế để đưa ứng dụng khởi nghiệp.

Điều 10. Thời gian Tổ chức

- Thời gian: Từ 11/2018 đến 4/2019.

- Phát động Cuộc thi: Tháng 11/2018.

- Thời hạn cuối cùng nhận sản phẩm dự thi: Hết ngày 25/3/2019.

- Trình bày các sản phẩm dự thi: Tháng 4/2019.

- Tổ chức Lễ trao giải: Tháng 4/2019.

Điều 11.  Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

1, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học, Đại Học Huế:

Số 77 Nguyễn Huệ, Huế.

Email: stpm.hue@gmail.com

Điều 12. Điều khoản thi hành

Bản Thể lệ này đã được Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, Ban Tổ chức xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế./.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HOÀNG QUANG