Kết quả cuộc Thi Olympic Tin học ACM/ICPC 2017

 

STT Thành tích Đội thi Thành viên
1 Giải Nhất

 

Time Limit

Trần Quang Cương

Tôn Thất Tường Quang

2  

Giải Nhì

Ubuntu

Nguyễn Minh Tuấn

Hồ Nguyễn Hải Sơn

Wrong Answer

Lê Đức Linh

Trần Thị Mỹ Huyền

VIM

Nguyễn Quốc Cường

Hồ Thị Mỹ Huệ

Giải Ba 404 Not Found

Đồ Quang Huy

Phạm Minh Tuấn

MeGaKill

Hoàng Phương Nhi

Nguyễn Hữu Đức

Giải Khuyến khích Compilation Error

Nguyễn Thành Long

Phùng Thị Hiền

No Name

Đặng Tiến Khang

Nguyễn Nhật Thiên

Coderstorm1997

Nguyễn Hữu Thịnh

Võ Thế Văn

5 Đội giải bài nhanh nhất 404 Not Found