Tham dự cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng lần thứ X năm 2017

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của Thanh thiếu niên, Nhi đồng trong tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Năm 2017 là lần thứ X cuộc thi này diễn ra.

Đối tượng dự thi 

Tất cả Thanh thiếu niên, Nhi đồng trong tỉnh từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (có ngày sinh từ 31/7/1998 đến 31/7/2011). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, biên giới, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.

Lĩnh vực dự thi

Công trình dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với đề tài dự thi

1. Công trình dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng.

2. Công trình dự thi yêu cầu phải có mô hình, sản phẩm và bản thuyết minh.

3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong nước, khuyến khích sử dụng các phế liệu trong sinh hoạt gia đình, học tập, sản xuất để làm ra vật dụng, các mô hình hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, mô hình thông minh, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 5 của Thể lệ này;

4. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

Yêu cầu đối với người dự thi 

1. Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại điều 4 của Thể lệ này;

2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả có tỷ lệ % đóng góp nhiều nhất);

3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm mô hình, sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học).

4. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

Điều 8. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn sử dụng.

3. Bản thuyết minh (4 bộ).

4. Bản tóm tắt (4 bộ và gửi kèm file mềm).

5. Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh: 4 cm x 6 cm, ghi rõ họ tên ở mặt sau.

6. Bản photo giấy khai sinh của người dự thi.

(Ban tổ chức không hoàn trả lại hồ sơ dự thi)

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Hết 17 giờ 00 ngày 31/3/2017 (tính theo dấu bưu điện);

- Tổ chức chấm thi: Cuối tháng 4/2017;

- Tổ chức trao giải thưởng vào cuối tháng 5 năm 2017.

- Tuyển chọn hồ sơ tham gia Cuộc thi toàn quốc tháng 6 tháng 7/2017;

Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Địa chỉ: Số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế

- Điện thoại: 3897871/3845091

- Email: banthongtinlhhhue@gmail.com  - Website: www.husta.org .