Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo Phần mềm 2012

Giải Số lượng Phần thưởng
Nhất 1
 • 10 triệu đồng.
 • Cờ và hoa lưu niệm.
 • Giấy khen của Khoa công nghệ thông tin.
 • Cơ hội làm việc tại công ty SunSoft Huế.
Nhì 1
 • 6 triệu đồng.
 • Cờ và hoa lưu niệm.
 • Giấy khen của Khoa công nghệ thông tin.
 • Cơ hội làm việc tại công ty SunSoft Huế.
Ba 1
 • 4 triệu đồng.
 • Cờ và hoa lưu niệm.
 • Giấy khen của Khoa công nghệ thông tin.
 • Cơ hội làm việc tại công ty SunSoft Huế.
Ý tưởng
sáng tạo
1
 • 3 triệu đồng.
 • Cờ và hoa lưu niệm.
 • Giấy khen của Khoa công nghệ thông tin.