Ban tổ chức & Tổ tư vấn Cuộc thi Sáng tạo Phần mềm 2012

Cuộc thi Sáng Tạo Phần Mềm 2012 do Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Khoa học Huế và Công ty Cổ phần Phần mềm Mặt Trời (SunSoft) phối hợp đồng tổ chức.

Ban tổ chức:

 • Hoàng Thị Lan Giao: Trưởng ban tổ chức
 • Ông Lê Đăng Tâm: Phó ban tổ chức
 • Ông Trương Công Tuấn: Phó ban tổ chức
 • Ông Hoàng Nguyễn Tuấn Minh: Ủy viên
 • Ông Nguyễn Dũng: Ủy viên
 • Ông Trần Quốc Trung: Ủy viên

Tổ tư vấn:

 • Trần Thanh Lương - Giảng viên Khoa CNTT
 • Nguyễn Hoàng Hà - Giảng viên Khoa CNTT
 • Nguyễn Dũng - Giảng viên Khoa CNTT
 • Nguyễn Ngọc Mạnh - Trưởng bộ phận kỹ thuật SunSoft
 • Nguyễn Quang Dũng - Trưởng nhóm phát triển dự án phần mềm SunSoft