Điều động sinh viên tham gia Lễ phát động cuộc thi Sáng tạo Phần mềm 2012

Đề nghị Giáo viên Cố vấn học tập và Ban Cán sự các lớp Khóa 33,34, 35 chú ý

Nhằm khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu khoa học đồng thời tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên, Khoa Công nghệ Thông tin đã phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông và Phần mềm Mặt trời – Sunsoft, tổ chức cuộc thi Sáng tạo Phần mềm 2012.

Khoa Công nghệ Thông tin điều động 30 sinh viên/lớp tham gia Lễ phát động cuộc thi Sáng tạo Phần mềm.

  • Thời gian: 15h00 ngày 08/6/2012
  • Địa điểm: Hội trường A­­­­­­1, Trường Đại học Khoa học.

Đề nghị các lớp nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Trương Công Tuấn

Chỉnh sửa lần cuối bởi admin [05/06/2012 21:56]