Tham dự seminar khoa học và gặp gỡ các Giáo sư đến từ Viện Khoa học và Công nghệ Nara

Theo thư đề nghị của Viện Khoa học và Công nghệ Nara, ngày 02/11/2015 đoàn của Viện Khoa học và Công nghệ Nara sẽ đến làm việc và trình bày seminar Khoa học tại Trường Đại học Khoa học, Chương trình cụ thể như sau:
  • Sáng 9g00 tại phòng họp nhà A

Giới thiệu về Viện Khoa học và Công nghệ Nara;

Giới thiệu các đè tài nghiên cứu của Trường Khoa học Thông tin;

Giới thiệu các đề tài nghiên cứu của Trường Khoa học Vật liệu;

Giới thiệu về Trường Đại học Khoa học;

Thảo luận nội dung thỏa thuận hợp tác (trao đổi giáo dục và nghiên cứu giữa hai trường).

  • Chiều 14g00 tại phòng họp nhà A

Seminar của GS Michiya Fujiki, Trường Khoa học Vật liệu (45 phút);

Seminar của GS Yasuhiko Nakashima, Trường Khoa học Thông tin (45 phút).

Đây là hoạt động hợp tác quốc tế quan trọng của Nhà trường. Đề nghị Trưởng các Khoa sắp xếp thời gian dự buổi họp và thông báo cho cán bộ, sinh viên, học viên sau đại học biết để tham dự buổi seminar nói trên.

Trích công văn số 390/ĐHKH-HTQT
của Trường Đại học Khoa học