Seminar về học máy trong ngữ cảnh logic mô tả

Seminar đề cập đến các hệ thống thông tin trong ngữ cảnh logic mô tả. Trên cơ sở đó sẽ đưa ra bài toán học máy trong hệ thống thông tin này. Seminar cũng đề cập đến một hướng mới trong học máy đó là học khái niệm, qua đó cũng đưa ra một số kết quả ban đầu về việc học khái niệm và xấp xỉ khái niệm.

Người trình bày: Trần Thanh Lương

Thời gian: 15h00, thứ 5 - 31/05/2012

Địa điểm: Phòng họp Khoa

Thành phần: Cán bộ sinh viên quan tâm

(P/s: Hiện tại slide cho buổi seminar đang hoàn thiện, người trình bày sẽ gửi email về slide cho thầy cô và anh chị em trong thời gian sớm nhất có thể)

Bình luận

Chưa có bình luận nào.