Seminar học thuật: UML và ứng dụng trong thực tế

Khoa Công nghệ Thông tin kết hợp với công ty FPT Software Đà Nẵng sẽ tổ chức buổi seminar học thuật về ngôn ngữ UML. Thông tin cụ thể như sau:

- Chủ đề: UML và ứng dụng trong thực tế

- Thời gian: 7h00 ngày 17 tháng 10 năm 2015

- Địa điểm: giảng đường E202.

- Người trình bày: Trưởng phòng đào tạo FPT Software Đà Nẵng

- Thành phần: Sinh viên năm thứ 3, thứ 4 và quý thầy cô, sinh viên quan tâm

 

Rất mong quý thầy cô, các bạn sinh viên quan tâm đến dự.