Giới thiệu IBM Bluemix, PaaS của IBM vào ngày 14/9/2015

Ngày 14/9/2015, phụ trách chương trình IBM Academic Initiative của IBM Việt Nam có 1 buổi giới thiệu IBM Bluemix, công nghệ đám mây của IBM, cho giáo viên và như sinh viên tại Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Khoa học Huế. Chúng tôi xin kính mời quý thầy cô; các nghiên cứu sinh; học viên cao học và sinh viên các khóa thu xếp thời gian để tham dự.

Từ 8h00 đến 10h30: 

- Seminar chuyên đề: Giới thiệu IBM Bluemix, PaaS của IBM

- Người trình bày: Nguyễn Khiêm, IBM Việt Nam

- Đối tượng tham dự: sinh viên và giáo viên

- Địa điểm: Hội trường KH2, Trường ĐH Khoa học Huế

Nội dung:

- Điện toán đám mây: cách mạng ứng dụng, mô hình dịch vụ IaaS, PaaS và SaaS

- Bluemix là gì? Lợi ích của Bluemix?

- Bluemix với môi trường giáo dục

- Câu hỏi, đăng ký (có quà cho người trả lời đúng)

 

Từ 10h30 - 11h30: 

- Thảo luận với giáo viên trong khoa về việc sử dụng Bluemix như một phương tiện dạy học.

- Đối tượng tham dự: Giáo viên

- Địa điểm: Phòng họp Khoa CNTT, Trường ĐH Khoa học Huế.Trợ lý NCKH Khoa
Nguyễn Đăng Bình